Η Λύση LATTEman αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση ενός τυροκομείου.

Περιλαμβάνει :

Διαχείριση παραλαβής από παραγωγούς με χρήση φορητών τερματικών (ΦΤ) online και offline
 • Αρχείο παραγωγών στο ΦΤ
 • Αρχείο παγολεκανών στο ΦΤ
 • Διαδρομές συλλογής στο ΦΤ
 • Πολλαπλή καταχώρηση ποσοτήτων παραγωγών ανά παγολεκάνη
 • Εισαγωγή barcode δείγματος ανά παραλαβή
 • Ασύρματη αποστολή δεδομένων και αυτόματη εισαγωγή στο ERP
Διαχείριση παραλαβών
 • Στοιχεία παραλαβών
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων χημείου
 • Αντίστοιχες εκτυπώσεις
Εκκαθάριση παραλαβών
 • Έκδοση παραστατικών πληρωμής ανά παραγωγό βάσει συμφωνίας και ποιότητας παραλαμβανόμενων προϊόντων.
 • Υπολογισμός κρατήσεων
Αρχείο παραγωγών
 • Στοιχεία παραγωγών
 • Συμφωνίες
Αρχείο παγολεκανών
 • Στοιχεία παγολεκανών
 • Τόπος εγκατάστασης
 • Πλήρη κατάσταση κίνησης ανά παγολεκάνη
Διαδρομές
 • Στοιχεία διαδρομών
 • Παγολεκάνες που συμμετέχουν στην διαδρομή
Μετρήσεις ΕΛΟΓ
 • Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων μετρήσεων ΕΛΟΓ από λογιστικό φύλλο (excel) στο ERP
 • Ιστορικό μετρήσεων και αποτελεσμάτων
Ένδειξη νοθευμένου στο φορητό τερματικό
 • Εμφάνιση ένδειξης νοθευμένης παραλαβής από παραγωγό στο φορητό και σύνδεση με αντίστοιχη εγγραφή στο ERP
Ετικέτες
 • Εκτύπωση ετικέτας με A/A κεφαλιού
 • Εκτύπωση ετικέτας με στοιχεία παρτίδας
Εκτυπώσεις HACCP
 • Εκτυπώσεις για το haccp
Δειγματοληψία δεξαμενών
 • Κύκλωμα δειγματοληψίας δεξαμενών & εσωτ. παγολεκανών
 • Καταχώρηση αναλύσεων χημείου
 • Σύγκριση δειγμάτων
 • Εμφάνιση διαφορών
 • Εκτύπωση στοιχείων

Σύνδεση Χημείου με το ERP

Αυτοματισμός καταχώρησης αποτελεσμάτων λιπομετρητή στο ERP

 • Βάσει των δειγμάτων από τις παγολεκάνες

Αυτοματισμός καταχώρησης αποτελεσμάτων περιεκτικότητας Η2Ο στο ERP

 • Βάσει των δειγμάτων από τις παγολεκάνες

Αυτοματισμός καταχώρησης αποτελεσμάτων pH στο ERP

 • Βάσει των δειγμάτων από τις παγολεκάνες

Σύνδεση Λιτρομετρητή με το ERP

Αυτοματισμός καταχώρησης αποτελεσμάτων λιτρομετρητή στο ERP

 • Για παραλαβές εντός του τυροκομείου

Σύνδεση Γεφυροπλάστιγγας με το ERP

Αυτοματισμός καταχώρησης ζυγίσεων στο ERP

Picking, φορτώσεις online στο ERP

Αυτοματισμός άμεσης έκδοσης παραστατικού με λεπτομερή στοιχεία των ειδών της φόρτωσης